om_billigtryksag.dk.nyheder.sikkerhed_ved_trykning_left

Produktion af din stemmeseddel til Regionsrådsvalg 2013


Trykkeriets dør er låst når der trykkes stemmesedler

Sikkerhed ved trykning af stemmesedlerHåndtering af sikkerheden ved trykning af stemmesedler er vigtig.


Vagter på GP-Tryk sikrer tryksagerne
;