Svanemærkning, klimakompensering, og CSR

 

Svanemærket
CSR - Corporate Social Responsibility
 


Svanemærket

Billigtryksag vil være med til at mindske vores miljøbelastning og opfylde de strengeste miljøkrav, derfor har vi gjort os fortjent til at modtage svanemærket.
 
Svanemærket betyder at vi som trykkeri har svanelicens til vores produktion af tryksager. Vi har derved bevist at vi opfylder en lang række af de skrappeste miljøkrav som gør at vi har en af de mest miljøbevidste produktioner af tryksager blandt trykkerier. Gennem disse strenge miljøkrav får vi en grundig vejledning i hvordan vi kan bidrage til en bæredygtig udvikling.
 
Hele leverandørkæden er omfattet af svanelicensen. Miljøkravene omfatter i første omgang de kemikalier, papir og trykprocessen som vi benytter. Vi udnytter vores ressourcer bedst muligt ved at genanvende tryksager, det er en stor betydning hos os. Det handler jo om at udnytte ressourcerne bedst muligt og at udskifte de sundhedsskadelige og forurenende stoffer med bedre og mere bæredygtige
alternativer.
 
Sammen med vores svanelicens udarbejder vi hvert år et internt miljøregnskab med forbrug af vand, energi, råvarer og affaldsmængder.

I har som kunde hos os mulighed for at få svanemærket på jeres tryksager.

Arbejdsmiljøet vægter vi meget højt hos Billigtryksag. Vi gennemfører en meget aktiv medarbejderpolitik med vægt på det uformelle miljø og de menneskelige værdier i højsædet.

Download svanemærker her:
Svanemærke CMYK, Svanemærke S/H, Svanemærke Pantone 347
Læs mere om retningslinjerne for korrekt brug af svanemærket
 

CSR - Corporate Social Responsibility

Hos Billigtryk.dk er en del af GP-Tryk. Her tager vi vores ansvar alvorligt, og det har blandt andet betydet, at vi har gjort os fortjent til Svanemærket.

Vi arbejder med vores ansvar på mange områder, herunder:
Miljøledelse og luftforurening, affald og genanvendelse, arbejdsforhold, belysning og kemikalier.

 

Download CSR-Erklæring fra GP-Tryk
Download  Tiltrædelseserklæring

 

DS/EN ISO 9001

 

Hovedstandarden for kvalitetsledelse er ISO 9001. ISO 9001 bidrager til at sikre en bedst mulig systematik i Signifikante processer som indkøb, produktion og salg i GP-Tryk.
GP-Tryk, som følge af overholdelse af DS/EN ISO 9001, stiler efter optimal kundetilfredshed ved at leverer de bedst muligt services og produkter efter kundens krav og forventninger.Ydermere stiller standarden krav til udarbejde af en dynamisk kvalitetsstrategi som konsekvent stæber efter at optimere kvalitetsarbejdet.9001-certificeringen revideres én gang årligt, og det kontrolleres, at virksomhedenoverholder de fastlagte procedurer.

;