Svanemærkning, klimakompensering, FSC® og CSR

 

Svanemærket
Klima kompenseret
FSC mærkede tryksager
Co2 neutralt website
CSR - Corporate Social Responsibility
 


Svanemærket

Billigtryksag vil være med til at mindske vores miljøbelastning og opfylde de strengeste miljøkrav, derfor har vi gjort os fortjent til at modtage svanemærket.
 
Svanemærket betyder at vi som trykkeri har svanelicens til vores produktion af tryksager. Vi har derved bevist at vi opfylder en lang række af de skrappeste miljøkrav som gør at vi har en af de mest miljøbevidste produktioner af tryksager blandt trykkerier. Gennem disse strenge miljøkrav får vi en grundig vejledning i hvordan vi kan bidrage til en bæredygtig udvikling.
 
Hele leverandørkæden er omfattet af svanelicensen. Miljøkravene omfatter i første omgang de kemikalier, papir og trykprocessen som vi benytter. Vi udnytter vores ressourcer bedst muligt ved at genanvende tryksager, det er en stor betydning hos os. Det handler jo om at udnytte ressourcerne bedst muligt og at udskifte de sundhedsskadelige og forurenende stoffer med bedre og mere bæredygtige
alternativer.
 
Sammen med vores svanelicens udarbejder vi hvert år et internt miljøregnskab med forbrug af vand, energi, råvarer og affaldsmængder.

I har som kunde hos os mulighed for at få svanemærket på jeres tryksager.

Arbejdsmiljøet vægter vi meget højt hos Billigtryksag. Vi gennemfører en meget aktiv medarbejderpolitik med vægt på det uformelle miljø og de menneskelige værdier i højsædet.

Download svanemærker her:
Svanemærke CMYK, Svanemærke S/H, Svanemærke Pantone 347
Læs mere om retningslinjerne for korrekt brug af svanemærket
 

Klima kompenseret

Når du beregner dine tryksager, har du mulighed for at vælge klimakompensere papiret til din tryksag. Der er stor forskel på hvor meget produktionen af de enkelte papirtyper udleder af CO2.
Papir produceret i de nordiske lande udleder typisk ca. 150kg CO2 pr. 1.000 kg papir. Papir fra andre steder i verden udleder ca. 600-700 kg CO2 pr. 1.000 kg papir. Under fanen papirkvaliteter, kan du se hvor meget produktionen og transporten af de enkelte papirtyper udleder af CO2

Download mærker for klimakompenseret papir her
 

Pris for kompensering af CO2

Ved hjælp af Plan Vivo og Antalis bidrager vi i fællesskab, til at nedbringe den CO2 der er i vores atmosfære. Det lyder meget dyrt men det er det ikke. Prisen for 1.000 kg. CO2 er 87,- hertil kommer administration for 7 kr. Når du vælger at klimakompenserer dit papir, er mindstebeløbet 100,-. Evt. overskudsbeløb går til yderligere reduktion af CO2.


Beregn CO2-udslippet af dit papir

Når du beregner din tryksag, får du også en beregning på hvor meget CO2 dit papir har udledt. Udslippet kan du vælge at kompensere for direkte i dit tilbud. Hvis du kompenserer for CO2 udslippet, kan du forsyne din tryksag med logoet for klimakompenseret papir, som kan hentes her.
 

Fra Danmark til Mozambique

Måden det bliver gjort på er at vores producent Antalis har et sammenarbejde med Plant Vivo om at plante træer i Mozambique. Vi har i norden rigeligt med skove der hele tiden bliver fornyet og med en fornuftig lovgivning om at udplante nye træer når vi fælder. Hvor de i det krigsramte land Mozambique ikke har de samme midler og muligheder for selv at få udviklet og udvidet deres skove. Samtidig hjælper vi de lokale med at hjælpe sig selv.

”Joao Edourdo Ranguisse er en af de mange bønder som deltager i projektet, men han er den eneste som har været ude at rejse i den forbindelse. I 2010 deltog han nemlig i et stort informations møde i Sverige om klimakompensationen for Antalis kunder. Det korte besøg i Stockholm blev en bevægende oplevelse: for eksempel at man stikker et lille plastkort i en sprække og få penge ud! For Joao har projektet virkeliggjort drømmen om at bygge et nyt hus til sin familie!” Citat fra Antalis g/m2 nyhedsbrev 4 juni 2011.
 

FSCFSC

BilligTryksag.dk er en del af GP-Tryk A/S som er FSC certificeret og kan tilbyde dig FSC mærkede tryksager, der dokumenterer, at papiret stammer fra en skov, der drives bæredygtigt med hensyn til både økonomi, naturværdier og sociale/rekreative forhold. 
Du kan få vejledning og udleveret GP-Tryks FSC-logo til dit design, hvis du kontakter Jan Sortkjær

 

Co2 neutralt website

Når du benytter websitet på Billigtryksag.dk, skal du ikke bekymrer dig om CO2-udledningen fra servere til at drive den. Her kan du se certifikatet som sikrer at dit co2-forbrug ved benyttelse af denne hjemmeside er neutraliseret.

Tryksagsberegnerens certifikat for co2 neutralt website

 

CSR - Corporate Social Responsibility

Hos Billigtryk.dk er en del af GP-Tryk. Her tager vi vores ansvar alvorligt, og det har blandt andet betydet, at vi har gjort os fortjent til Svanemærket.

Vi arbejder med vores ansvar på mange områder, herunder:
Miljøledelse og luftforurening, affald og genanvendelse, arbejdsforhold, belysning og kemikalier.

 

Download CSR-Erklæring fra GP-Tryk
Download  Tiltrædelseserklæring

 

DS/EN ISO 9001

 

Hovedstandarden for kvalitetsledelse er ISO 9001. ISO 9001 bidrager til at sikre en bedst mulig systematik i Signifikante processer som indkøb, produktion og salg i GP-Tryk.
GP-Tryk, som følge af overholdelse af DS/EN ISO 9001, stiler efter optimal kundetilfredshed ved at leverer de bedst muligt services og produkter efter kundens krav og forventninger.Ydermere stiller standarden krav til udarbejde af en dynamisk kvalitetsstrategi som konsekvent stæber efter at optimere kvalitetsarbejdet.9001-certificeringen revideres én gang årligt, og det kontrolleres, at virksomhedenoverholder de fastlagte procedurer.